Page 9 - İnternet
P. 9

MÜHÜRLÜ
 MÜHÜRLÜ  Ekrem Kaftan
   Ekrem Kaftan KÜTÜPHANE
 KÜTÜPHANE

 Okumak niyetiyle elinize aldığınız bu küçük kitap, yaşanmış acı bir tecrübenin birebir
 kayda geçirilmesinden ibarettir.
 Kitapta okuyacağınız hadiselerin uzayda bir gezegende hayal edilmiş hadiseler silsilesi
 olmasını hakikaten çok isterdik. Ne yazık ki, bu ülkede, bugün halen hayatta olan siya- MÜHÜRLÜ KÜTÜPHANE
 setçilerin yaşattığı acı bir tecrübenin esefle yazılmasıyla bu kitap ortaya çıktı.
 Siyaset kurumunun nasıl yozlaştığını, bürokrasinin nasıl kör olduğunu, memurların ne
 kadar cehalet içinde yaşadığını ve bunun farkında olmadıklarını kitabı okuyunca daha
 iyi anlayacaksınız. Türkiye’de güzel işler yapmak isteyen insanların önüne ne büyük ve
 anlaşılması zor engeller çıkarıldığını okuduğunuz zaman, siyasetçilerin ve bürokrasinin
 kafa yapısını göreceksiniz. İsterdik ki kütüphanemizi kurarken hiçbir engelle karşılaş-
 mayalım ve böyle bir kitap hiç yazılmasın… Türk insanının bilhassa Anadolu’da, kültür
 ve sanat hususunda büyük başarılar gösterememesinin temelinde siyaset ve bürokrasi- MÜHÜRLÜ
 nin çıkardığı engeller bulunduğunu bizzat yaşayarak gördük. Küçük yerleşim yerlerin-
 deki siyasetçilerin bürokratların kendi insanlarına nasıl manevi zulüm uyguladıklarını
 bu kitapta okuyacaksınız. İnsan olabilmenin, aklını kullanmaktan ve inancının şuuruna
 sahip olmaktan geçtiğini, bütün bunların da okumakla elde edilebileceğini tekrar anla-
 yacaksınız. “Mevzuat Hazretleri”nin ne aşılmaz bir duvar olduğunu bu küçük kitapta
 göstermeye gayret ettik… Şükür ki bu ülkede yine de az çok hukuk ve hukuk adamları
 var da kütüphanemiz mühründen kurtuldu ve milletimizin hizmetine sunuldu… KÜTÜPHANE
 MÜHÜRLÜ KÜTÜPHANE
 Arzumuz, dünya durdukça kütüphanemizin milletimizin hizmetinde olması, kütüpha-
 neden kitap okuyan nesillerin millete ve insanlığa Allah rızası için hizmet etmesidir…
 Ücra bir köye kütüphane kurmanın mânâsız ve gereksiz olduğunu söyleyenler de çıktı
 elbette. “İlim Çin’de de olsa talep ediniz” kutlu sözünün izinde yürüyenler için, kütüp- Ek
 hanenin nerede bulunduğunun ne önemi vardır. İlim öğrenmek isteyen için mekânın  r
 uzaklığı diye bir sebep yoktur… Ecdadımız, insanımıza hizmet etmek için en ücra yer- e
 lere kadar gitmiş ve eserler bırakmış. Biz de atalarımızın yolunda yürürsek, yeniden  m
 cihana hakim olabilir ve adaletle hükmedebiliriz.  İnsan, okudukça cehaletinin daha
 çok farkına varmalı, cehaletten kurtulmak için daha çok okumalıdır. Terakkînin yolu bu  K
 değil midir? Kütüphanemizin kurulması merhalesinde desteklerini madden ve manen  a
 esirgemeyen dostlarımıza can ü gönülden teşekkür eder, bu mütevazı kütüphanede oku-
 mak istediğiniz çok eserler olduğunu unutmamanızı dileriz… fta


 n
 KİTYAY Yayınları
 Namık Kemal Mah 8. sk No 125
 Daire 1 Esenyurt / İSTANBUL
 Tel: 0212 515 0 333
                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14