Page 9 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 9

Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘acil 2022’ çağrısı: Ciddi bir gelecek

        endişesi içindeyiz

         Türkiye Yayıncılar Birliği, ekonomik kriz nedeniyle zorlu bir döneme giren yayıncılığın geleceğine dair çağrıda bulundu:
        “Yayıncılığımız, tarihinde görülmemiş bir tehditle karşı karşıyadır.”


         05 Ocak Çarşamba 2022  Saat: 13:30
         Türkiye Yayıncılar Birliği, derinleşen ekonomik kriz ve artan döviz kuru sebebiyle zorlu bir dönemin içerisine giren yayıncı-
        lığın geleceğine dair bir acil eylem planı sundu. Sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, “Biz yayıncılar, emeğimize,
        umudumuza ve geleceğimize sahip çıkıyor; başta yayıncılığımız olmak üzere ülkemizin kültür sanat ortamını çoraklaştıran
        engellerin ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
         Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yayınladığı açıklama şöyle:


         “Kalbinde yayınevlerinin bulunduğu kitap dünyamız; kitapçılar, perakende zincirleri, dağıtımcılar, e-ticaret firmaları, dijital
        çözüm firmaları, matbaalar, kâğıtçılar, lojistik firmaları gibi tedarikçi iş ortaklarımızın yanı sıra, kütüphaneler, okullar, üniver-
        siteler, medya gibi önemli işbirlikleriyle tüm toplumu kucaklayan güçlü bir kültür ekosistemine sahiptir.
         Gelecek kuşakların, kültürel çeşitliliği koruyan gelişmiş bir okuma kültürü içine doğması, okuma kültürüyle yoğrulmuş bi-
        reyler olarak yetişmesinin temel koşulu, yüksek nitelikli bir yayıncılık sektörüdür. Ülkemizin çok renkli ve zengin kültür mira-
        sının değerli bir parçası olan kitaplardan, süreli yayınlardan ve yeni dijital çözümlerden sorumlu olan yayıncılığımız, tarihinde
        görülmemiş bir tehditle karşı karşıyadır. Her yaştan okura kitap hizmeti sunmak için çalışan biz yayıncılar, bugün ciddi bir
        gelecek endişesi içindeyiz.


         Biz yayıncılar, emeğimize, umudumuza ve geleceğimize sahip çıkıyor; başta yayıncılığımız olmak üzere ülkemizin kültür sa-
        nat ortamını çoraklaştıran engellerin ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu amaçla, tüm kamu kurumlarını ve yetkilileri-
        ni, acil taleplerimizi içeren çağrımıza kulak vermeye ve üzerine düşeni yapmaya davet ediyor; acil taleplerimizi tüm kamuoyuna
        saygıyla duyuruyoruz.

         1. Devlet, birçok sektöre uyguladığı gibi, yayıncılık sektörüne destek ve teşviklerini artırmalı, dövize bağlı olarak aşırı yük-
        selen hammadde ve telif maliyetlerimiz için acil ek kaynak yaratmalıdır.


         2. Kitap kâğıdı ve hammadde tedariğinde dışa bağımlılıktan kurtulmanın önlemleri alınmalıdır.
         3. Sektörde ağır kayıplara neden olan basılı ve dijital korsan yayın-dağıtımla mücadelede hızla sonuç alıcı adımlar atılmalı;
        dijital “pazar yerleri”ndeki korsan kitap satışının önüne geçilmesi için gerekli yasa güncellemesi acilen yapılmalı ve uygulanma-
        lıdır.


         4. Ülkenin her köşesinde kitabevlerinin açılmasını özendirici teşvikler getirilmeli, kitabevlerine belirli bir süre vergi ve
        sigorta muafiyeti tanınmalıdır.
         5. Kitabevlerinin, zincir perakende ve e-ticaret firmalarıyla rekabet edebileceği adil bir ticari ortam hızla düzenlenmeli,
        e-ticaret firmalarının uyguladığı yıkıcı indirimlere izin verilmemelidir.


         6. Kütüphanelerimiz yaygınlaştırılmalı, fiziki koşulları, donanımları güçlendirilmeli; sunduğu kitap sayısı, çeşidi ve niteli-
        ği artırılmalı; güncel kitaplarla zenginleştirmek için bütçeleri artırılmalıdır.
         7. Yazarın yazma, yayıncının yayımlama ve okurun da dilediği kitabı seçme ve okuma özgürlüğü teslim edilmeli; yayımla-
        ma özgürlüğünün önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır.


         8. Yayınevlerinin, yazar ya da çevirmenlerin kitapları nedeniyle yargılanmasından; açık ya da örtülü sansür uygulamala-                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14