Page 3 - gazete sayı 24 .indd
P. 3

Türkiye’de Geçen Yıl         69 Bin 211 Kitap


         Yayımlandı         Yayıncılar tarafından 2022 yılında 69 bin 211
                                  Yavuz Selim PINARBAŞI
        kitap yayımlandı. Satılan kitap bandrolü sayısı  Y a v uz S elim P IN ARB  A Ş I
        ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,3 aza-
        larak 380 milyon 269 bin 402 oldu.

         Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin
        yazılı medya ve uluslararası standart kitap nu-

        marası istatistiklerini (ISBN) açıkladı.
         Buna göre, gazete ve dergi sayısı, geçen yıl
        bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 4 bin

        48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’u dergilerden
        oluştu.

         Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dö-
        nemde yüzde 8,3 azaldı. Ülkede 2022’de ya-
        yımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam ti-
        rajı 848 milyon 365 bin 241 olarak hesaplandı,

        bunun yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu.
         Gazetelerin yüzde 28,1’i haftada 2-6 gün

        arası, yüzde 25,8’i haftalık, yüzde 19,7’si aylık,
        dergilerin ise yüzde 21,3’ü 3 aylık, yüzde 20,9’u
        aylık, yüzde 17,2’si 6 aylık olarak yayımlandı.

         Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,2’sini
        günlük, yüzde 7,9’unu haftada 2-6 gün arası,
        yüzde 2,6’sını haftalık olarak yayımlanan gaze-
        teler, dergilerin yıllık tirajının ise yüzde 64,8’ini

        aylık, yüzde 12,1’ini üç aylık, yüzde 10,3’ünü 2
        aylık, yüzde 4,8’ini haftalık yayımlanan dergiler
        oluşturdu.

         Yayınlanan dergilerin yüzde 17,6’sı sektörel/
        mesleki, yüzde 14’ü akademik, yüzde 8,6’sı
   1   2   3   4   5   6   7   8