Page 10 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 10

rından hemen vazgeçilmeli; Muzır Kurulu’nun tanımı ve işlevi sektörümüzün katkısıyla yeniden belirlenmelidir.


         9. Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu yardımcı kaynakları ve edebiyat kitaplarını zorunlu tutmadan öğrencilerine önermele-
        rine olanak sağlanmalı; bunun için teşvik edilmelidirler.

         10. Milli Eğitim Bakanlığı, 5. ve 6. Ulusal Yayın Kongreleri’nde alınmış kararlar gereğince, düzenleyici konumuna geçip ya-
        yıncılıktan tamamen çekilmelidir.


         11. Tüm kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, asıl görevi olan kültürel, sanatsal ve bilimsel üretimi destekleyici misyonunu
        üstlenmeli, yayınevlerinin rakibi olmamalıdır.
         12. Kitap ve okuma edimi hiçbir nedenle ve hiçbir alanda (eğitim, hukuk vb.) ceza unsuru olmamalı; bu konudaki uygulama-
        ların ceza hukukundan çıkarılması sağlanmalıdır.


         13. Öğretim programları, eğitim araç gereçleri ve tüm eğitim ortamları okuma kültürünü destekleyecek ve geliştirecek şekil-
        de, çocuğun gelişim evrelerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
         14. Basılı kitaplarda olduğu gibi farklı okuma ihtiyaçlarını karşılayan e-kitap, sesli kitap, veritabanları, eğitim portalları ve
        diğer hibrit çözümlerin üretiminin yaygınlaşması için yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır.


         15. Engelli okurların yararlanması için telif haklarını koruyan, abonelikle işleyen yüksek güvenlikli dijital kitaplıkların ku-
        rulması için yapıcı işbirlikleri ve destekler geliştirilmelidir.
         16. Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası ve yüzde 15 gelir vergisi uygulanırken; yazar, çevirmen, editör ve illüst-
        ratörlerden yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 KDV uygulaması adil değildir ve muafiyet getirilmelidir.


         17. Küresel iklim kriziyle mücadele ve uyum kapsamında, yayıncılık sektörünün verilerinin toplanması, iklim risklerimizin
        saptanması ve gerekli dönüşümlerin sağlanarak takibi için acil destekler yaratılmalıdır

                                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15