KİTYAY YAYIN GRUBU

 2013 yılında da stratejisi kapsamında, kârlılık seviyesi ile yayıncılık payını geliştirmeye özen göstermiştir. Şirket, global olarak hızla dijitalleşen yayıncılık sektöründe, hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü dijital dönüşümü öncelikleri arasında değerlendirmektedir. Çevik ve analitik organizasyon yapısına geçiş hedefiyle eşgüdümlü olarak yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları, KİTYAY çatısı altında süreli yayın öğrenimini ve yapay zekâ kullanımını yaygınlaştırarak veriye dayalı analitik, değişimleri hızlı algılayıp adapte olan ve dijital veri modellerini geliştirip uygulayan bir yapıya erişmeyi amaçlamaktadır.

Önümüzdeki süreçte de vizyon ve misyonu doğrultusunda maliyet yönetimini güçlendirmek, dijital dönüşümü mümkün olan tüm yayın süreçlerinde uygulamak, “taraftar müşteri” yaratmak ve tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve gönüldaşlarımız için sürdürülebilir bir şekilde gelişen, verimli bir Şirket olmak hedefi doğrultusunda ilerleyecektir.

 

Vizyonumuz:

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.

 

Misyonumuz:

KİTYAY, yayıncılık sektöründe müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, ajans değer zinciri alanlarında verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir yayın grubudur.

 

Stratejimiz:

Şirketimizin stratejileri, aşağıdaki hedefler üzerine kurulmuştur:

 

BÜYÜK OL – YAKIN OL – YARATICI OL – DESTEK OL

 

BÜYÜK OL dedik;

Kityay’ın Türkiye’de değer zinciri alanlarında; sistematik, verimli ve kârlı genişlemesini ve insan gücü kariyer gelişimini,

YAKIN OL dedik;

Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı; operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde, finansal ve operasyonel durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,

 

YARATICI OL dedik;

Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle pazarda farklılık ve rekabet avantajı yaratmayı; süreç iyileştirmeleri için katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri “daha yalın, daha hızlı, daha hesaplı” yapacak önlemleri ve yöntemleri geliştirmeyi temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Kityay Yayın Grubu, stratejik planları doğrultusunda, kurulduğu günden bu yana sektördeki konumunu güçlendirmeye, Yetkili Dağıtıcı ve Perakende ağının oluşturulup genişletilmesine ve temsilcisi olduğu markaların yurt içinde bilinirliğini ve imajını artırmaya önem vermektedir. Şirket, 2018 yılındaki ajans açılımı sonrası, bünyesindeki yayın markalarının dağıtıcı ve internet satışının olmasının yanı sıra, baskı modelinde yer alan diğer ana ve yardımcı faaliyetlerin gelişimine ve performansına hem yerel hem global bakış açısıyla odaklanarak stratejisini geliştirmiştir.

Şirketimizin sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme stratejisine dayanarak, çalışanlarımızla ve diğer paydaşlarımızla sinerji içerisinde, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak geliştireceğimiz yeni uygulamaları sektörde ilkler arasında hayata geçiren kurum olmayı hedefliyoruz. Buna istinaden, ana ve yardımcı faaliyet kollarımızla ve hizmetlerimizle kaliteyi sürekli artırmak için yeni projeler üzerinde çalışmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Ayrıca, sektörde 33 yılı aşkın sürede kazanılan birikim ve deneyimlerimizle, yeni fırsatları değerlendirerek elde ettiğimiz başarılardan güç alarak ilerlemeyi arzu ediyoruz.

Kityay’ın uzun vadeli başarısının, ancak paydaşlarımızın yüksek memnuniyeti ile sürdürülmesinin mümkün olacağının bilincinde olarak, stratejimizi dört alan üzerine inşa ettik:

Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak!

Ödün vermediğimiz müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışımızla stratejimiz, müşterilerimize değerli olduklarını hissettirip, her türlü istek ve ihtiyaçlarına en üst düzeyde ilgi göstererek, kaliteli ve yaratıcı hizmet sunmaktır.

 

DESTEK OL dedik;

Müşteri yaşam evresinin her noktasında markalarımıza destek veren Değer ve Bilgi Merkezi (DBM) birimi Haziran 2017’de faaliyete geçmiştir.

DBM olarak yeni teknolojileri içeren gelişmelerle, müşterilerimiz için her noktada bağlı ve ulaşılabilir olmak ve iletişim kurduğumuz her durumda taleplerine hızlı ve yaratıcı çözümler üretmek üzere çalışmaya devam edilecektir. Müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada dijital deneyimler projelendirilerek, çözümler sunulmaya devam edilecektir.

Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!

Kityay, 9 uluslararası yayın markasının satış, dağıtım ve tanıtım hizmetleri konusunda, 9800’ü aşkın hizmet noktasıyla, Türkiye’nin lider yayın dağıtım ve ajans firması olarak faaliyetlerini optimum kârlılıkla sürdürmeyi hedeflemektedir.

Kityay ve tüm Yetkili Satıcı/Dağıtıcı tarafından kullanılan, üretici firma ve tedarikçileri de dahil ederek basım süreçlerine değer katan internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Gençbilişim” yazılımımız sürekli yenilenerek, dijitalleşme konusundaki hedeflerimize önemli ölçüde hizmet etmektedir.

Tüm hizmet noktalarımızdaki kalite standartlarının sürekli ölçümlenip gelişim alanlarının belirlenmesi ve Yetkili Kitabevlerimizdeki kapasitelerin gözden geçirilip daha verimli çalışmaya imkân sağlayacak ortam ve işgücü düzenlemelerinin yapılması hedeflenmektedir.

İş hacmi ve yeni teknolojilerin hizmetlerimizde daha etkili kullanımı için personel altyapısı desteklenecek ve yazar eğitimlerle güçlendirilecektir.

Yeni iş kolları için sürekli yatırım değerlendirmeleri yapılarak, Şirket’in gelişim planları üzerinde çalışılmaktadır.

Yalın Yönetim uygulamaları kapsamında çalışanlarımızın iş süreçlerinin verimliliğine katkı sağlamaları için gerekli programlar uygulanmaya devam edecek ve süreç iyileştirme programları hayata geçirilecektir.

 

Yayıncılık Sektöründeki Gücü Korumak!

Şirketimiz, yayıncılık sektöründeki pazar gücünü ve faaliyetlerindeki optimum faaliyet kârlılığını korumayı hedeflemektedir.

Şirketimiz, temsilcisi olduğu uluslararası yayınevlerinin Türkiye’de başarılı performans gerçekleştirebilmesine olanak sağlamaya ve markaların kattığı değer ve rekabet avantajıyla “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu ve “müşteri memnuniyeti odaklı çalışma” prensibiyle istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

Şirket, faaliyetlerini yalın yaklaşımıyla bütünüyle yurt içi operasyonlarına odaklanarak sürdürecektir.

 Taraftar Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Taraftar Çalışanlardır!

Yüzü aşkın gönüllü çalışanımıza ortak bir kültür sunan Şirketimiz, yenilikçi ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamalarına paralel olarak, çalışan deneyimini ve bağlılığını artırıcı projeler hayata geçirmektedir.

Şirketimizde, “Bir’iz” işveren markasıyla “birlikte hareket ediyor, bir iz bırakıyoruz” mesajı verilmekte ve şirket içinde yaratılan marka elçileri ile bu mesajlar tüm şirkete yaygınlaştırılmaktadır.

Eğitim alanında oyunlaştırma-beceri temelli yaklaşımla kurulan “BO-Beceri Okulu” ile çalışan deneyimi ön planda tutularak, çalışanların gelişirken eğlenecekleri, ödüller kazanabilecekleri, (kişisel)blog yazabilecekleri ve çift yönlü olarak eğitmen-çalışan değerlendirmeleri yapabilecekleri dijital bir platform sağlanmıştır. Bu sayede çalışanlar, gençler ve çocuklar mesleki ve kişisel gelişim, eğitim süreçlerinin takibini kendileri yapabilmekte, şirket içi sosyal iletişimlerini kuvvetlendirmektedir.

2021 yılında, pandemi nedeniyle çalışanların psikolojik, zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma hallerini destekleyecek etkinlikler odak noktada yer almıştır. Bu konuları kapsayan eğitim ve uzaktan erişim adı altında çalışanlara ulaştırılmaya başlanmıştır.

Yeni işe başlayan çalışanların şirket’i daha iyi tanımaları ve adaptasyonlarını daha hızlı sağlamak için oyunlaştırma temelli olarak 2017’da tasarlanan Mobil Oryantasyon Programı’nın kullanılmasına ve aday işe giriş sınav ve kişilik envanteri süreçlerinin online sistem üzerinden gerçekleştirilmesine devam edilmiştir.

Yetenek Yönetimi kapsamında şirketimizde potansiyel sistemi yürütülmekte ve yedekleme planları yapılmaktadır. Belirli kriterlere (yazar, editör ve sayfa tasarımcısı) göre seçilen potansiyeller eğitim ve gelişim programına tabi tutulmaktadır. Yetenek Yönetimi’nin diğer bir kolu olarak, şirketimizde editörlük ve yazarlık programları uygulanmaktadır.

Şirket genelinde üç senede bir yürütülen Çalışan Sadıklığı ve Memnuniyeti Araştırması ile gizlilik ilkesi çerçevesinde çalışan sadıklığı puanları oluşmakta ve iyileştirme alanları belirlenmektedir. Bu sonuçlara göre çalışan bağlılığına yönelik aksiyon planları oluşturulmakta ve yıl boyunca hayata geçirmek üzere yapılacak çalışmalar yönetim seviyesi hedeflerine eklenmektedir.

İnsan kaynakları olarak çalışan faydasını artırmak amacıyla dijitalleşmeye ağırlık verilmiş, operasyonel yürütülen pek çok süreç dijitalleştirilmiştir.

2021 yılında Kityay Yayın Grubu’ndaki dijital dönüşümü desteklemek ve çalışanların bireysel “dijital yetkinlik” gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “Dijital Becerileri Geliştirme (DBG Akademi)” projesi Dijital Dönüşüm departmanı ile birlikte hayata geçirilmiştir.

“Kityay’ın Rotası İnsan ve Eğitim”  ekibi ile Kityay Okurları’nın, Kityay’ın sahip olduğu kurumsal yapı ve değerler ile gelişimlerinin desteklenmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin bütünsel hale getirilmesi ve iş sonuçları ile müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıların sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

 

Yönetim Faaliyet Esasları

 • Yönetim, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.
 • Yönetim, Şirket ile müşteriler arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamaktadır. Yönetim, bu amaca yönelik olarak Okuyucu İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır.
 • Yönetim, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yöneticiler ile de sürekli ve etkin iş birliği içerisindedir. Gerekli görülen durumlarda çalışanlar Yönetim toplantılarına katılmaktadır. Şirket’in çalışanları ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ana tüzüğünde yer verilmektedir.
 • Yönetim Kurulu çalışma usul ve esaslarına bakıldığında;
 • Yönetim idari yapısı, görev ve sorumlulukları,
 • Yönetim toplantıya çağrılmasına ve toplantıya hazırlanmasına ilişkin süreçler,
 • Yıllık toplantı sayısı ve toplantı planlaması hakkında bilgiler,
 • Toplantı gündeminin oluşturulma yöntemi,
 • Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin üyelere akış süreçleri,
 • Her çalışanın bir oy hakkı olduğu,
 • Yönetim çalışanlara ve çalışanların yönetime bilgi verme yükümlülüğü,
 • Yönetim iş dağılımı ve vazifeler,
 • Yönetim performansının değerlendirilmesi ve ilkelerde sayılan daha birçok konu hükme bağlanmıştır. Uygulamada da bu prensibe uygun hareket edilmektedir.

Saygılarımızla.   

KİTYAY YAYIN GRUBU