Page 16 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 16

• Hizmet kalite belgeleri tüm yayıncılar tarafından alınmalı.


         • Eğitim çalışmaları tekrar başlatılmalı.
         • Ortak üretim için çözümler araştırmalı.


         • Dergilerin içerik ve tasarım kalitesinin yükseltilmesi için strateji belirlenmeli.
         • Sorun


         – Gelirlerin azalması…

         • 3. Neden

         – Haksız Rekabet Sorunları…

         • Kayıtdışı

         • Benzer Dergi Adları

         • Şirket Sırları (know how) Hırsızlığı

         • 1. Çözüm

         – Kayıtdışından Kaynaklanan Sorunlarla İlgili Öneriler…

         • Tüm sektörel yayıncıların kayıtiçi çalışması için bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.

         • Özellikle BASEL II kriterlerinin Türkiye’de uygulanmaya başlamasından sonra yaşanabilecek sorunlar hakkında tüm yayın-
        cılar uyarılmalı

         • 2. Çözüm

         – Benzer Dergi Adlarından Kaynaklanan Sorunlarla İlgili Öneriler…• SEYAD olarak geçtiğimiz yıllarda hazırlanan “Benzer
        Dergi Adlarından Kaynaklanan Sorunların Çözümü” başlıklı rapor doğrultusunda girişimlerimiz sürdürülmeli.

         • Konuyla ilgili “Marka ve Patent Hukuku” eğitimi çalışmaları yapılmalı.

         • Dergi adlarının tescili için yaptığımız çalışmalar SEYAD üyesi yayıncılar dışındaki sektörel yayıncılara da duyurulmalı. Bu
        konuda ortak hareket edilmeli.

         • 3. Çözüm

         – Şirket Sırları (Know How) Hırsızlığının Engellenmesi…

         • Sektörel yayıncıların en önemli sorunlarından biri olan “şirket sırları hırsızlığı” sonucu haksız rekabet konusunda tüm ya-
        yıncılar ortak hareket etmeli. Bu bağlamda:

         • Çalışanlarla bu konuya özel sözleşmeler yapılmalı.

         • Öğrendiklerini rakip şirketlerde kullanmama

         • Belirli bir süre aynı sektöre yönelik dergilerde çalışmama

         • Belirli bir süre aynı sektöre yönelik dergi çıkarmama gibi konularda taahhüt alınmalı…

         • Yaşanan her olay kesinlikle yasal platforma taşınmalı.

         • Sektör konuyla ilgili bilgilendirilmeli

         • Bilgi altyapısı güvenli bir biçimde kurulmalı

         Tüm bu tedbirlerin gerçekleşmesinin ön şartı:                                       16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21