Page 15 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 15

– Giderlerin yükselmesi…


         • Üretim ve hammadde
         • İstihdam ve vergiler


         • Dağıtım
         • 1. Çözüm


         – Üretim ve Hammadde Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Önlemler…

         • Dergi için kullanılacak kağıt hammaddesinde ve baskı giderlerinde KDV oranının düşürülmesi için girişimlerde bulunul-
        malı.

         • Ortak üretim şirketleri kurulmalı.

         • Ortak satınalma şirketleri kurulmalı.

         • Ortaklıklar kurulmalı.

         • Yeni mecralara yönelinmeli.

         • 2. Çözüm

         – İstihdam Yükü ve Vergileri Düşürmeye Yönelik Girişimler…

         • Sektörel yayıncıların istihdam yükünü azaltmaya yönelik girişimlerde bulunulmalı.

         • Kalifiye iş gücünün korunması için çok önemli bir konu…

         • Özellikle reklamda KDV indirimi için ısrarlı girişimlerde bulunulmalı.

         • 3. Çözüm

         – Dağıtım Giderlerinin Düşürülmesi İçin Öneriler…

         • PTT’nin sektörel yayınlara yönelik özel indirimler vermesi için girişimler sürdürülmeli.

         • Ortak satınalmalar yapılmalı.

         • Ortak dağıtım araç ve yöntemleri üzerine çalışılmalı.

         • Sorun

         – Gelirlerin azalması…

         • 3. Neden

         – Kalite ve Verimlilik Sorunları…

         • İçerik ve Tasarım Kalitesi

         • Verimlilik

         • Çalışanların Donanımı


         • Yöneticilerin Donanımı
         • 1. Çözüm


         – Kalite ve Verimliliğin Artırılması İçin Öneriler…
         • Kurumsallaşma çalışmalarına hız verilmeli.                                       15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20