Page 14 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 14

Dergilerin reklam gelirlerinin muhasebeleşmesi yayını takiben olmakta, tahsilat ile arasındaki 2-3 ayı bulan zaman farkları
        dolayısı ile; tahsil edilemeyen KDV’nin maliyeye ödenebilmesi için yayıncı firma kredi maliyetini ödemekle karşı karşıya kal-
        maktadır.

         – Çalışanların gelir vergisi, sosyal güvenlik ödemeleri de vergi oranların yüksekliği nedeniyle sektörel yayınların finansma-
        nında ve sürdürülebilirliğinde ciddi sorunlara yol açmaktadır.

         Çözüm önerilerimiz ve talepler


         • Bu sorunlar neden çözülmeli?
         – Sektörel yayınlar, işlevleri gereği tüm sektörlerin canlanmasında olumlu etkileri olabilecek yayınlardır. Dolayısıyla sektörel
        yayınların sorunlarının çözümü tüm sektörlerin sorunlarının çözümü için atılmış önemli bir adım olacaktır…


         • Sorun
         – Gelirlerin azalması…


         • 1. Neden

         – Reklamverenlerin, kriz nedeniyle bütçeleri kısması…

         • 1. Çözüm

         – Reklamda KDV oranının düşürülmesi…

         • Konuyla ilgili İTO’nun girişimleri sürmekte.

         • SEYAD olarak da ilgili makamlara başvuru yapılmalı,

         • Tüm sektörel dergilerde ve genel basında yer almak üzere, konuyla ilgili bir basın açıklaması hazırlanmalı, tüm yayıncıların
        imzasına açılmalı,

         • Konuyla ilgili hazırlanacak bir reklam tüm sektörel dergilerde yayınlanmalı,

         • 2. Çözüm

         – Reklamlara KOSGEB Desteği…

         • Yurtdışında yayınlanan süreli yayınlara verilen KOSGEB tanıtım desteğinin, “Türkiye’de yayınlanan ve yurtdışına yönelik
        dergileri” de kapsaması sağlanmalı.

         • Yurtiçine yönelik yayınlanan sektörel dergilerde yayınlanan reklamlar da “destek” kapsamına alınmalı.

         • Böyle bir destek, KOSGEB desteklerine olan ilgiyi de artıracak ve desteklerden yararlanmak amacıyla yapılan başvuruların
        artmasını sağlayacaktır.

         • 3. Çözüm

         – Reklam Bilinci Artırılmalı…

         • Reklamın bir “harcama” değil, “yatırım” olduğu gerçeğinin yerleştirilmesi için bir kampanya düzenlenmeli.

         • Konuyla ilgili hazırlanacak bir bildiri tüm sektörel yayıncılar tarafından imzalanarak yayınlanmalı

         • Yine aynı konuda hazırlanacak reklam veya reklamlar tüm sektörel yayınlarda yayınlanmalı

         • Sorun

         – Gelirlerin azalması…

         • 2. Neden                                       14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19