Page 13 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 13

SEYAD İletişim Şurası Raporu
                                   Sektörel Yayıncılık Nedir?


                                   Sektörel Yayıncılığın Pazarlamadaki Yeri

                                   Sektöreş Dergilerde Röportaj Yapma Teknikleri

                                   Sektörel Yayıncılığın Sorunlarına Çözüm Önerileri

                                   PTT Raporu

                                   OKUR VE REKLAMVEREN PERSPEKTİFLERİNDEN SEKTÖREL YA-
                                  YINLARIN ÖNEMİ

                                   Maaliyet Analizi Raporu 2018

                                   Maaliyet Analizi Raporu 2005

         Küresel Krizin Sektörel Yayıncılığa Etkileri

         Basın Yasası Taslağı Görüşleri

         SEYAD PANELİ “KÜRESEL KRİZİN SEKTÖREL YAYINCILIĞA ETKİLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

         SONUÇ BİLDİRİSİ

         Küresel krizin sektörel yayıncılığa etkileri

         Sektörel yayıncılık Türkiye’nin önceki dönemlerinde yaşanan yerel krizlerinden etkilendiği gibi doğal olarak küresel krizden
        de etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

         Türk sanayi ve ticaret çevrelerinin kriz karşısında aldıkları tedbirlere bu küresel krizde, küresel markaların aldıkları tedbirler
        de eklenince dergilerin reklam gelirlerinde aşırı azalma yönünde ciddi bir sorun yaşanmaktadır.

         Meslektaşlarımızın ve reklamverenlerimizin çok iyi bildiği gibi sektörel yayınlar %95 oranında gelirini reklam yayınlarına
        borçludur. Okur geliri iyimser olarak %5 mertebelerindedir.

         Küresel krize bağlı olarak sektörel yayınların yaşadığı sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:

         – Bayide satışı olmayan, abone gelirleri sembolik olarak gerçekleşen sektörel yayınların, dergilerin reklam gelirleri SEYAD
        verilerine göre %60-70 mertebelerinde azalmış durumdadır.

         – Yayınlarımızda ağırlıklı olarak kuşe kağıt kullanılması, kullandığımız kuşe kağıdın ithal edilerek sağlanması, Euro ve ABD
        dolarındaki artışla birlikte girdi maliyetlerimiz de beklenmedik oranda artmış durumdadır. Artan girdi maliyetlerimiz içeri-
        sinde kağıdın yanı sıra matbaa ve dağıtım giderlerimizi de belirtmek gerekir.

         – Genel olarak yayıncılığın doğasından kaynaklanan katma değeri düşük bir hizmet alanı olan sektörel yayıncılık maalesef
        sermaye birikimi oluşturamamaktadır. Yetersiz finans yapısının uzantısı olarak; kaynak yönetimi-bütçe-planlama-eğitim-kali-
        te yönetimi olanaklarından mahrum olun sektörel yayıncıların daralma dönemlerinde aldığı ilk tedbir, yayınlarına ara verme
        ve/veya işgücünü azaltma yönünde olmaktadır.

         Krizin berirgin etkisi olarak dergilerin bir kısmı kapanmış ve onlarca çalışan işini kaybetmiştir.

         – Sektörel yayın firmaları, özellikle KDV yönünden ağır bir yük taşımaktadır.                                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18