Page 12 - ennnnnnnnnnnnnn son .indd
P. 12

“Atatürk 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyaretinde, kurduğu yeni ulusun kültür politikasının ve ortak ma-
        nevi değerlerinin somut örneği olarak, konusunu bizzat verdiği ‘Özsoy’ operasının bestelenmesi görevini, Fransa’da eğitimini
        tamamlayarak Türkiye’ye yeni dönmüş, Musiki Muallim Mektebi hocası 27 yaşındaki A. Adnan Saygun’a verir.

         Bu opera, hem yeni topluma milli kültüre sahip çıkacak bir milli şuur kazandıracak hem de Türk Milleti’nin doğuşunu, İran
        ve Türk milletlerinin kökeni uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade edecekti. Atatürk büyük önderlere özgü önsezisi ile müziğin
        etkileyici büyük gücünden yararlanıyordu. Saygun, benim özel konuşmalarımızdan derleyerek hazırladığım ‘Atatürk ve Adnan
        Saygun – Özsoy Operası’ kitabımda o günleri şöyle anlatıyor: ‘...... Ama içimiz coşkun. Yalnız benim değil, bütün görev almış
        arkadaşların içi şevkle kaynamaktadır. Ben artık yaşlandığım için bilmiyorum, acaba bizim o atılım üstüne atılım yıllarında,
        içimizde dinmek bilmez heyecanı, sönmek bilmez ateşi şimdiki kuşaklar nasıl duyuyorlar? Gönül ister ki o heyecan hiç sönme-
        sin, Ata’nın deyimiyle ‘çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak’ yolunda çağa ve koşullara uygun atılımlar birbirini kovalasın.’

         ‘Atatürk ve Adnan Saygun-Özsoy Operası’ kitabımı şu sözle bitirmişim: ‘Devlet adamı–sanatçı işbirliği ideali sadece Anado-
        lu’da, Mustafa Kemal–A. Saygun birlikteliği ile yaşama geçti, umarım gelecek için çok geç olmadan yine örnek olmaya devam
        eder.’

         Adnan Saygun’un büyük ülküsü vefatından tam otuz yıl sonra gerçekleşti. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür
        Merkezi’nin açılışını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl kutlamalarıyla aynı güne denk getirerek Prof. Dr. Hasan Uçar-
        su’yu ‘Sinan’ operasını bestelemek üzere görevlendirdi. Hasan Uçarsu ise A. Adnan Saygun’un son saatlerinde iyi bakmamızı
        vasiyet ederek bize emanet ettiği kıymetli öğrencisi idi.

         Tarihin garip bir cilvesi olarak, ‘Sinan’ da Uçarsu’nun ilk operası olacaktı. Büyük mücadelelerin ardından ‘Özsoy’dan 87 yıl
        sonra ‘Sinan’ operası da hem AKM’nin açılışına hem de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yakışır bir şekilde başarıyla temsil
        edildi. Anadolu’nun tarihten gelen derin kültür birikimi, tüm renkleri, sesleri, desenleri ile Hasan Uçarsu’nun müziğinde ruha
        bürünmüş, canlanmıştı. Bu müzik Osmanlı Devleti’nin hem de Hakk’ın, Külli İrade’nin yüceliğinin temsili anıtı olan Süleyma-
        niye Camisi’nin sesli yankısıydı.

         Tasavvufu yaşamının temel rehberi alan Adnan Saygun’un ‘Yunus Emre Oratoryosu’ ve ‘Kerem’ operası ise Anadolu’nun ko-
        lektif vicdanının seslerle ifadesinin doruk noktasıdır. Müzik eserinde kusursuz mutlak bütünlüğü, ilahi birliği yakalamak be-
        nim için üç büyük besteciye nasip olmuştur; Mozart, Wagner ve Saygun. Hasan Uçarsu da artık bu divânın bir üyesidir.
         Çok uzun seneler sonra AKM salonunda yüzlerce kişi tek vücut olarak, aynı coşkuyla, gönül gönüle Cumhuriyet Bayramı’nı
        kutladık. Ne kadar özlemişiz.

         Bize bu mutluluğu bu onuru yaşatan sanatçılar; her zamanki ciddiyeti, titizliği ile eseri yüreğimize hissettirerek yorumlayan
        Şef Gürer Aykal’a, Hürrem Sultan rolünde üstün bir performans sergileyen Aylin Ateş’e, Sultan Süleyman’ı seslendiren Tuncay
        Kurtoğlu’na, Mihrimah Sultan rolünde Gülbin Günay’a, Mimar Sinan solisti Efe Kışlalı’ya, Rüstem Paşa’yı canlandıran Kevork
        Tavityan, Ebussuud Efendi olarak Göktuğ Alpaşar ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürler. ‘Sinan’ın ilk fikri mimarı, bu
        büyük sanat hamlesini gerçekleştiren Sn. Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan ve kültür başdanışmanı yorulmaz savaşçı Fe-
        cir Alptekin’e en içten teşekkürler. AKM salonunda bu örnek başlangıcın devamında, nice cevherlerimizin ‘Muasır Medeniyet
        Seviyesinin Üstünde’ki eserlerini kıvançla, onurla dinlemek dileğiyle.”

         Doğan HIZLAN
         Sektörel Yayıncılığın Sorunlarına Çözüm Önerileri                                       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17